PORESKO SAVETOVANJE

 

Usluge poreskog savetovanja eliminišu ili smanjuju svaki potencijalni poreski rizik i omogućuju postizanje maksimalne poreske efikasnosti kako na kratke tako i na duge rokove. 

 

Primenjujemo stručnost iz poreza, prava i finansija, i pružamo vam sveobuhvatne poreske usluge za pravna i fizička lica. 

 

Pomažemo Vam da rešite sva pitanja oko žalbi, poreskih kontrola, poreza po odbitku, poreskih olakšica, posebnih poreza i drugih pitanja vezanih za poreze. Našim uslugama iz oblasti lokalnog oporezivanja su obuhvaćeni i kontrola poreza na dodatnu vrednost, kontrola poreza na dobit, kontrola poreza na dohodak, izradu poreskih žalbi i prigovora, te poresko planiranje.

 

Naš tim je spreman da prati i kontinuirano prilagođava poslovanje svim poreskim propisima i u tu svrhu možemo ponuditi sledeće usluge:

 

 

Primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pomažemo da se optimizuju poreske transakcije na međunarodnom nivou. U cilju maksimalnog korišćenja poreskih olakšica, odnosno minimiziranje poreskih opterećenja zavisnih privrednih subjekata, razmatramo predloge za efikasno poslovanje van teritorije Republike Srbije.

  

Naši poreski savetnici su na raspolaganju -  budite slobodni da zakažete sastanak i dobijete odgovore na sva pitanja iz ove oblasti. Tako možemo da Vam predložimo način buduće saradnje.

 

×

Pošalji poruku