POSLOVNO SAVETOVANE (Consulting)

 

IZRADA POSLOVNIH, FINANSIJSKIH I BIZNIS PLANOVA

Pružamo usluge savetovanja na finansijskom tržištu kao i izradu svih oblika planova koji će Vam pomoći u realizaciji investicionih poduhvata, planova potrebnih za osiguranje kredita, planiranje određenih poslovnih i finansijskih kategorija, izračunavanje parametara koji omogućavaju vremenski uporedive podatke relevantne za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

 

U okviru izrade biznis plana vršimo sledeće usluge:

 

 

Pružanje usluga u domenu finansija i to:

 

 

SAVETODAVNE USLUGE

Pružamo savete i pomoć kompanijama i preduzetnicima kako da smanje rizik, poboljšaju rezultate i stvore vrednost.  Savetujemo u vezi sa restrukturiranjem, prikupljanjem kapitala, upravljanjem rizicima, kod izrada poslovnog modela, upravljanja korporativnim finansijama, javno-privatnim partnerstvima i u vezi sa infrastrukturom i procenom njene vrednosti.

 

Naše usluge poslovnog savetovanja obuhvataju:

 

 

Analiza postojećih ili predloženih ugovora;

Pomoć u ostvarivanju raznih poreskih i drugih finansijskih olakšica;

Pomoć u registraciji preduzeća kod nadležnih organa državne uprave;

Pomoć pri dobijanju sertifikata, licenci, dozvola, mišljenja i drugih akata neophodnih za rad neke specifične delatnosti, kod nadležnih organa;

Pomoć pri zapošljavanju radnika; Pomoć pri odabiru radnika i organizovanju konkursa za specifična radna mesta; Obuka poslodavaca početnika u odabiru radnika;

Pomoć u organizaciji seminara, kurseva i predavanja; Odabir sale; Organizacija seminara sa satnicom; Priprema pratećeg materijala; Odabir predavača;

 

Naši savetnici i saradnici su na raspolaganju - budete slobodni da zakažete sastanak i postavite sva pitanja. Na osnovu te analize ćemo predložiti rešenja za smanjenje poslovnog rizika i poboljšanje rezultata vašeg poslovanja.

×

Pošalji poruku